MT OnderwijsPionier

OnderwijsPionierBegin januari moest ik mijn plan van de OnderwijsPionier uitleggen bij het MT. De meeting stond eerst eind december gepland, maar door ziekte kon hij toen jammer genoeg niet doorgaan. Maar nu begin januari gelukkig wel. Ik had een presentatie gemaakt op grote vellen papier. Een papier met mijn pionierscanvas met de doelen op korte en lange termijn en ook de weg ernaar toe. Ook had ik een mooi overzicht gemaakt van de lessen die we gaan geven en hoe we dit gaan doen. Ik heb de lessen ingedeeld in Tools, ICT, 3D en Electriciteit. De leerlingen mogen uit deze vakken lessen kiezen. Ieder vak gaat ongeveer 10 lessen krijgen die de leerlingen zelfstandig kunnen gaan doen. Ook had ik natuurlijk een boodschappen lijstje gemaakt met wat we moeten gaan aanschaffen. Hier moet ik nog een aantal dingen aanpassen maar dan kunnen we het gaan bestellen.

Share this: