Enquete

Vorige week was ik op een school voor speciaal onderwijs cluster 2. Deze school wilde niet de standaard cijfertjes, maar wilde weten wat hun leerlingen deden op het internet. Ik heb ze dus een enquete gestuurd en deze hebben 65 leerlingen ingevuld. Dat was aanleiding tot een leuke start van de ouderavond. Omdat de antwoorden zo humoristisch waren.

Share this: