Programmeren Carrousel

programmerenDeze week was ik voor de vierde jaar op een school in Amsterdam om daar programmeer lessen te geven. We doen dat steeds in een carrousel. Vier activiteiten per groep en een week later draaien de groepen door en doen een andere activiteit. Ik geef de opstart les en daarbij is altijd een ouder extra aanwezig. De andere drie weken kan de docent het alleen met de ouder. De leerlingen leggen aan het eind van de les aan elkaar uit, wat iedere tool moet doen. De kinderen leggen dat altijd weer heel anders uit dan ik als docent. En het voordeel is ook dat 1/4 van de kinderen weet ook wat iedere tool doet en wat je er mee kan. Voor groep 5 doen we deze keer: CodeWise, GameStudio, LightBot en MineCraft binnen hour of code. Voor groep 3 doen we: BeeBot, Klei en LED, CodeWise en Scratch JR. Het is mooi te zien dat deze school in de loop van de jaren steeds meer apparatuur tot hun beschikking heeft gekregen. In het begin was er één computer lokaal. Intussen heeft iedere klas een aantal eigen computers, hebben ze laptops en zijn er ook 2 iPad’s per klas.

Share this: