Leerlijn Digitale Vaardigheden

 leerlijn computational thinkingAfgelopen vrijdag mocht ik meedenken met een bevlogen groep mensen over een leerlijn Digitale Vaardigheden in het PO. Het initiatief was van CodeUur, Dreamery en de TU Delft en werd geleid door Jenya Krul en Felienne Hermans.

De bijeenkomst was om in beeld te krijgen waar ze nog dingen konden aanvullen, waar ze dingen misten. Er was vooraf een lijvig document rond gestuurd waarin ze de leerlijn heel gedetailleerd hebben opgeschreven. Dit is heel veel werk geweest en petje af voor de gedetaileerdheid van het document.

Felienne en Jenya hebben eerst een inventarisatie gedaan wat is er allemaal. Dit was zeer eenzijdig materiaal. We kregen een mooie mindmap te zien en ze haalden er vier begrippen uit die ze centraal willen stellen in deze leerlijn.

  1. Algoritme
  2. Data opslag
  3. Structuur
  4. Kwaliteit

Er kwam natuurlijk direct discussie over deze indeling. De naamgeving is erg belangrijk. Digitale vaardigheden is een breed begrip. Er moet gekozen worden voor eenduidige begrippen. Leerlijn computational thinking is een betere naam. Maar dan een nederlandse versie verzinnen.

De leerlijn is opgebouwd uit highlevel leerdoelen en dan naar groepsplannen. En deze groepsplannen zijn onderverdeeld in drie verschillende niveau’s. Het is belangrijk om leerkrachten duidelijk te maken dat ze al bezig zijn met computational thinking in kleine stappen. Zoals veters strikken, in en rij staan etc. Zo kun je het koppelen aan bestaande vakken.

Het mooie van de bijeenkomst was wel dat iedereen goede adviezen had omdat ze veel kennis hebben van de materie. Enkele discussie punten:

  • Waar is binnen deze leerlijn het maakonderwijs. Felienne vertelde dat programmeren ook maken is.
  • Hoe kun je als school halverwege in de leerlijn instappen?
  • Ga je in de bovenbouw al tekstueel programmeren aanbieden, terwijl dat misschien alleen door HB kinderen wordt opgepakt?
  • Komt er ook een koppeling naar Wetenschap en Technologie?
  • Hoe maak je de vertaling naar de leerkrachten die vooral praktisch aan de slag willen gaan?
  • Hoe zit het met de link naar het VO onderwijs?

 

Ik was blij dat ik er bij was. Er komen van alle kanten nu intitiatieven die de goede kant uit gaan. We zijn er nog lang niet. Maar we zijn al een stuk verder dan drie jaar geleden. Langzaam zie ik dat dit scholen structureel aandacht gaan besteden aan computational thinking.
Share this: