Knikkerbaan TeacherMakerCamp

knikkerbaan1Tijdens het TeacherMakerCamp van 2015 hebben we met ons clubje een knikkerbaan gemaakt.

Ik had al een tijdje het idee om zon baan te maken met allerlei sensoren en lichtjes erin. Dit was een manier om het uit te proberen. En met zon knikkerbaan konden de verschillende teamleden hun eigen ideeën om iets te maken uit voeren. We maakten een globaal plan, waarmee iedereen zijn eigen “ding” kon doen. Ik wilde graag iets op de lasercutter doen. Dat was veel moeilijker dan ik dacht maar uiteindelijk was ik erg blij met het resultaat.

De andere van het groepje waren bezig geweest met de MakeyMakey, mBot, LittleBits, de arduino en er werd een spiraal gemaakt in een 3D teken programma.

Op de laatste dag van het camp moesten we echt aan de slag. We hebben toen direct onze knikkerbaan boven neergezet waar later die dag ook de presentatie zouden zijn. We merkte dat het enorm fine tunen is om een knikkerbaan neer te zetten. Soms gaat het balletje wel goed en een andere keer dan viel hij juist op de grond. We vonden steeds wel 40 manieren wat niet werkte en soms een manier die wel werkte, of die daarna nog even bijgewerkt moest worden. Dus veel trial-and-error.2015-10-19 16.34.19

Ik heb eerst met Petra de MakeyMakey goed gemaakt en toen we de eerste overgang hadden gemaakt en de  knikker konden laten wisselen, hebben we de MakeyMakey en met daarachter een computer werkende gekregen. Ik heb er nog leuke geluidjes achter gezet.  2015-10-19 16.33.53De mBot die gaan we gebruiken om de knikkerbaan te starten. Hij moet over een plankje rijden en daarmee een hefboom in werking zetten zodat de knikker kan gaan rollen.  Op de tweede regel hadden we een constructie bedacht dat de knikker zou veranderen in een zwaarder golfballetje, anders zou hij hier werken met de MakeyMakey. 2015-10-19 16.34.27Hierna ging de golfbal door een eenvoudige baan weer verder en moest hij weer veranderen in knikker, omdat we ook de littlebits in de baan hadden verwerkt. Voor deze wissel gebruikte we een bekertje waar de golfbal in viel. Het bekertje zakte daardoor naar beneden en hierdoor ging er via een katrol een karton omhoog zodat de knikker verder kon over de knikkerbaan. Hierin zat een sensor ingebouwd, die pas
ging werken als er hard geklapt werd. Toen viel het balletje naar beneden en activeerde een wc-rol die uitrolde.

2015-10-19 16.34.34Dat was het idee. Maar hij deed het maar zelden allemaal in een keer. Dus zo’n baan bouwen is een stuk moeilijker dan we dachten. Maar de dingen die lukte daar waren we steeds apentrots op.

En ik weet nu hoe ik verder moet met mijn knikkerbaan, die ik nog steeds wil neerzetten voor 10 jaar 4PIP.

Share this: