Klaver4Model

Vorige week popte overal het klavertje4model op van Innofun om mediawijsheid toe te lichten. Een klavertjevier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Elk deelblad stelt iets voor: het eerste de hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde vanzelfsprekend geluk. Iets wat scholen in deze roerige tijden hard nodig hebben. Als we het klavertje 4 zien als een geluksbrenger voor de inzet van social media voor scholen dan ziet het “klavertje4 social media model” (#k4m) er als volgt uit:

  • Didactische meerwaarde – social media hebben meerwaarde in de klas met behulp van een eenvoudige 6-stappen-didactiek
  • Digitaal burgerschap – hoe gaan we met elkaar om in de online wereld
  • Samenwerken – inzetten van social media voor het faciliteren van kennisdeling
  • Externe communicatie  – integreren van social media in de externe communicatie ten behoeve van de schoolprofilering
  • Share this: