Greenscreen

Green ScreenVandaag had ik weer een les met tweedeklassers. Deze klas had nog nooit met het GreenScreen gewerkt. En ze wilden wel heel graag. Dus ik het scherm opgezet en een aantal iPad’s gehaald met de app VeeScope. En ook maar de groene pakken gehaald. Alle leerlingen mochten een eigen achtergrond zoeken en in deze achtergrond moesten ze zich laten fotograferen. De leerlingen merkten dat je met het groene pak aan, de afbeelding op je lichaam kon projecteren. De leerling ging achter een piano zitten en er werd een piano op zijn lichaam geprojecteerd. Dikke pret natuurlijk.

Share this: