Corona Crises Visio (1)

Toen op zondag 15 maart werd verteld dat de scholen dicht gingen, stopte mijn gedachten niet met het zoeken naar oplossingen. Op maandag ochtend moesten wij als docenten wel op school zijn en was er een korte meeting, waarna we als teams uiteengingen. Ik had daarna een overleg met alle ICT-ers. Daar ging het van links naar rechts en van boven naar beneden. Uiteindelijk kwam eruit dat we aan de slag gingen met mail en word documenten. We moesten natuurlijk rekening houden met onze leerlingen die door hun visuele beperking ook mee moesten komen.

Toen ik op mijn VSO-afdeling terugkwam, waren er al Microsoft TEAMS aangemaakt en de mentoren hadden met hun eigen leerlingen gebeld en gezorgd dat ze ook de weg konden vinden binnen deze nieuwe omgeving. Er schoot door me heen, maar dat is niet afgesproken! Maar daarna: laat het maar even zo en ben gaan helpen om de lessen en het materiaal zo werkende te krijgen. Ook hebben we nog meer teams aangemaakt voor de Bovenbouw leerlingen. Hierbinnen hebben we gesloten kanalen gemaakt per vak. Ik dacht het is een mooie pilot om te kijken wat werkt wel en wat werkt niet.

Ook merkte ik dat de docenten erg enthousiast waren en met alle onderdelen enthousiast aan de slag gingen. Ze gingen opdrachten maken, vanuit de agenda in teams meetings plannen. Ze zagen Forms en maakten een online quiz. De leerlingen waar het niet lukte, zijn we gaan bellen zodat ze ook in teams kwamen en met elkaar konden video bellen. We zijn naar die leerlingen die geen laptop hadden deze gaan opsturen of langsbrengen. Docenten kregen ook laptops mee. Zo kon iedereen meekomen.

Ik heb een heel aantal 1 minuut filmpjes gemaakt met eenvoudige tips op Stream (die veel bekeken worden). Ik heb hierdoor ook Stream ontdekt en zie wel degelijk hier voordelen van hoe je gesloten en open kanalen kunt hebben.

Al snel merkte ik dat je tijdens een meeting moet instellen dat jij de beheerder bent van de vergadering, anders zetten ze camera’s en microfoons uit etc.

Binnen een week hebben we ook voor de bovenbouw SO een TEAMS gemaakt en met andere docenten gebeld hoe ze contact kunnen maken met hun leerlingen. Nu na 3 weken, merk ik dat er wat rust komt. Iedereen vergaderd via TEAMS. We hadden net een virtuele borrel. En je merk dat er vragen komen hoe je virtueel orde kunt houden.

Ik ben benieuwd hoe het verder gaat en waar we staan over weer 3 weken. Ik ben blij met de digitale versnelling waarin we zijn terecht komen, zonder Corona was dit nooit gebeurd.

Share this: